Norge er verdensmester i…. å spise pizza!

Det mener i alle fall Insider Monkey.

I en oversikt har Information is Beautiful samlet hva hvert enkelt land er best i og viser blant annet til Insider Monkey i sin begrunnelse.

Man skulle tro at Norge skulle trone på toppen i velferd, livskvalitet eller andre ting, men nei. Vi er verdensmestere i å spise pizza!

Grandiosaen har en helt spesiell plass i det Norge hjertet. Nordmenn har størst inntak av pizza i forhold til befolkningstall. Insider Monkey skriver at en nordmann spiser rundt 5 kilo med pizza årlig.

Vi ligger altså foran USA og Italia.

Om man legger sammen lørdagspizzaen, bakruspizzaen og frossenpizzaene, som vi alle har et nært og kjært forhold til, er det kanskje ikke så rart.

via GIPHY

via GIPHY