Nominell og effektiv rente

Når vi snakker om rentesatser er det forskjellige begreper som brukes om dette. Det er nominell rente og det er effektiv rente som beskriver rentebegrepet. Forskjellen på disse to rentene er alltid noe, og kan fort bli ganske mye. Den nominelle renten nevnes veldig ofte av bankene. Du ser det på alle reklameplakater om lån og du leser om den stadig vekk. Den nominelle renten er kun renten som blir belastet lånet ditt og banken tar ikke inn noen kostnader i kalkulasjonen av denne renten. Den nominelle renten blir derfor en basisrente, eller en grunnrente på lånet. Denne basisrenten reflekterer ikke den renten du faktisk betaler på lånet, men heller en slags drømmerente eller en rente vi alle skulle ønske vi fikk.

Den effektive renten er den renten som reflekterer den reelle kostnaden på lånet. Denne renten inkluderer alle kostnader som du har med lånet. Den effektive renten baker inn i rentesatsen oppstartsgebyr, månedlige gebyr og alle andre gebyr som banker føler er passende for deg å betale fordi du har penger lånt hos dem.