Dette mener Harvard-eksperter er hemmeligheten til en god barneoppdragelse

Harvard University har laget en liste med punkter om tips til hvordan man kan sørge for at barna lærer empati, forståelse og tålmodighet.

1. Lær barna dine å kontrollere følelsene sine

Følelser som sinne, sorg og skuffelse er like ekte følelser enten man er voksen eller barn. Å lære barna å takle og forstå disse negative følelsene er en viktig lærepenge. De må også lære at det er helt greit å ha disse følelsene.

Harvard-ekspertene foreslår også at man lærer de selvbeherskelse. Ro dem ned med følgende: pust dypt inn gjennom nesten og pust ut gjennom munnen mens man teller til fem.

Få barna til å reflektere over ulike konflikter ved å forklare eller ha rollespill. På denne måten kan både du få bedre forståelse av barnets følelser, men de kan også lære av deg.

2. Lær dem å ta ansvar

Mamma og pappa er barnas store forbilder. De vil gjøre som deg, selv om du kanskje ikke tenker over det. De vil fange opp hvordan du opplever en utfordring og bruke ditt eksempel om de møter på dem samme.

Derfor mener Harvard-ekspertene at du ikke må glemme å ikke miste besinnelsen. Sett grenser, men pass på å følge dem selv!

3. Lær dem å være forståelsesfulle og hjelpe de som er svakere

Barna skal ikke bare vise forståelse og empati for venner og familie, men også for andre som trenger hjelp. Snakk med dem om hvordan de ville følt det om de var den nye eleven i klassen, men også om de store spørsmålene. Få de til å reflektere over hva de kan gjøre for de som ikke har noe å spise eller et hjem.

brothers-457237_1280

4. Takknemlighet er viktig

Skikkelig folkeskikk! Lær barna å si takk uansett om det er en liten eller stor ting. Ekspertene mener at man ikke skal la barna vise takknemlighet. De viser til at flere undersøkelser viser at mennesker som uttrykker takknemlighet er lykkeligere og sunnere enn de som ikke gjør det.

5. Verdier og oppførsel

For å få de til å forstå og tenke over etikk og verdier mener ekspertene at man må få de til å vurdere handlingene sine i etterkant av en hendelse. Var dette god oppførsel? Hvorfor holder man det man lover? Hvordan oppfører man seg til de som har gjort deg sint?

6. Bruk tid sammen

Barn lærer om omsorg og respekt når de selv blir behandlet med dette. Vis kjærlighet, respekter dem, vær genuint interessert i livene deres og bruk tid sammen med dem.

Det kan være lek, men også skole og interesser. Ha samtaler som er betydningsfulle. Hvordan var dagen din? Har du lært noe nytt i dag? Hva klarte du i dag som du er stolt av?