Dette er den beste aldersforskjellen i et forhold, ifølge forskere

Alder er bare et tall.

Alder er bare et tall, sier dem.

Ifølge forskere skal ikke det stemme. Lajkat har tatt en kikken undersøkelse der de har forsøkt å finne den perfekte aldersforskjellen mellom to partnere. Undersøkelsen har sett på forholdet til 3000 personer og hvordan alder har spilt inn.

Ikke overraskende er det større sannsynlighet for et brudd jo større aldersforskjellen er.

Om du har et aldersspenn på 10 år er det 39 prosent sjanse for et brudd.

Om det du dobler det og har 20 år mellom to partnere er risikoen på 95 prosent.

couple2
giphy

Men hva er da den med minst risiko?

I undersøkelsen har de konkludert med at ett års aldersforskjell på partnerne er idealet.

Skål for dere!

couple
giphy