7 av 10 tror ikke på «billig-OL»

Dagbladet kunne i dag fortelle på sin forside at folket sier ja til «billig-OL» i deres ny "sjokkmåling".

Vi syntes det hele var litt pussig, og fikk Infact Norge AS til å utføre en stor nasjonal undersøkelse på vegne av Buzzit.

Klart nei flertall

På spørsmålet "Vil du ha OL i Oslo i 2022?" i vår undersøkelse; svarte 31,9 prosent ja, 59,2 prosent nei mens 8,9 prosent er usikker.

Noe som stemmer godt med trenden på de fleste målingene gjort den siste tiden ifølge Weberg:

– Ikke på noe som helst tidspunkt har vi sett at over 50 prosent av Norges befolkning er for OL. Uansett hvordan vi vrir og vender på det, forklarer Weberg.

– Ser ikke de positive skiftene

Resultatet er såpass klart i vår undersøkelse, at verken vi eller Infact skjønner helt hvordan Dagbladet og Ipsos har kommet frem til sine tall.

– Vi klarer ikke å finne de positive skiftene som Ipsos kommer fram til, og det er litt rart. Vi har i lengre tid månedlig foretatt nasjonale OSLO 2022-målinger, og de viser at det stadig går jevnt og trutt dårligere for OL-tilhengerne, sier fagsjef i Infact Knut Weberg til Buzzit. 

Vil ikke endre oppfatning

De som svarte nei eller var usikker på spørsmålet om Oslo 2022 burde gjennomføres, fikk spørsmålet om forslaget om å redusere kostnadene til OL med 9 milliarder kroner, ved å spre leke ut på eksisterende anlegg, ville få dem til å endre oppfatning om OL i Oslo; svarte kun 11,9 prosent ja, mens hele 78,8 prosent nei og 9,4 prosent er usikker.

Det i motsetning til Dagbladet som kunne melde om at 53 prosent snudde fra nei til ja når de ble spurt om et billigere OL ville få dem til å endre mening. 

Tror ikke på «billig-OL»

Infact spurte også om folk trodde på at dersom man gikk inn for forslaget om billig-OL, at resultatet virkelig ble 9 milliarder spart, og svaret er klart:

70,3 prosent tror ikke på påstanden, mens 12,2 prosent gjør det og 17,5 prosent er usikker. 

Og det gjør folket nok klokt i.

«Billig-OL» blir nemlig ikke så billig

De foreslåtte kuttene vil nemlig bare redusere behovet for en statgaranti med 4,8 milliarder, ikke 8,8 milliarder slik Oslo2022 har anslått tidligere melder Kulturdepartementet via NTB. 

Det kom frem i kveld etter at kvalitetssikringsgruppen (KSG) har gjennomgått de foreslåtte sparetiltakene, og har konkludert med at flere av dem ikke er realistisk gjennomførbare.

-Vi registrerer at de ikke deler vår vurdering når det gjelder noen av tiltakene vi har sett på som mulige. Vi gleder oss til å ha en gjennomgang med kvalitetssikrerne om dette, sier Oslo2022-sjef Eli Grimsby til Dagens Næringsliv. 

– Tilbake til utgangspunktet

Skribent og samfunnsdebattant, Jan Arild Snoen, har engasjert seg sterkt i debatten rundt Oslo2022. Han sier til Buzzit at han tror fortsatt kun en svært liten del av befolkningen vil gå med på å være vertskap for lekene til tross for eventuelle kostnadsbesparelser.

– Realismen i kuttene er ikke store, så vi er tilbake til der vi startet. Det er nå tre målinger som vi kjenner til som spør om dette billigalternativet. Det er nok en viss overgang til folk som ønsker lekene om det blir billigere, men Dagbladets skiller seg ut ved at den viser en større andel enn antatt. Det virker rart, forklarer Snoen.


KRITISK: Jan Arild Snoen (t.v.). Her med Bent Høie og Ingjerd Schou. FOTO: Erlend Aas / SCANPIX

Opp til Stortinget

Ifølge kommentatoren er det nå Stortinget som står for det neste spennende steget i utviklingen av saken. 

– De skal ta hensyn til hele landet, og det er ganske klart at flertallet er i mot. Når meningsmålingen til NRK viser at selv ikke medlemmene til Idrettsforbundet er for, sier det litt, forteller Snoen.

Eliten vs. folket

Men, den entydige motgangen betyr overhodet ikke at det ikke blir Oslo 2022.

– Dette handler også om en tydelig elite mot resten av folket, og der ligger konfliktlinjene. Eliten har makt og går i bresjen, så utfallet er fortsatt åpent.

Buzzit har ikke lyktes å komme i kontakt med direktør for Oslo-OL Eli Grimsby selv etter gjentatte forsøk.

Fakta om undersøkelsen:

  • Utfører: InFact Norge AS
  • Populasjon: Norge, innbyggere +18 år
  • Antall intervjuer: 1.080
  • Vekting: Kjønn, alder, bosted, partivalg 2013
  • Feilmargin: Maksimalt +/- 2,9 % gjelder totalutvalget
  • Metode: InFact automatiske telefonintervjuer
  • Periode: 30. september 2014